HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Super kup
All time records
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 292101 od 09.05.2014.g.   Online imamo posjetitelja: 11

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS CHECK)
RADIOAMATERSKIH kv NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o hfCLCC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload" u stupcu "log".
  9A vhfCC robot

10 Natjecanja u bazi podataka /42       "Pregled svih natjecanja"
                                                 
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (utc) D Log Calls Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
27.04.2024.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2024   14:00  27.04.2024. 16:00   Rezultati su službeni D   58  4685  1 
   
13.01.2024.  ZIMSKI KV KUP 2024   13:00  13.01.2024. 15:00   Rezultati su službeni D   76  6011  3 
   
16.12.2023.  Croatian DX Contest 2023   14:00  17.12.2023. 14:00   Rezultati su neslužbeni D   1708  388465  270 
   
14.10.2023.  KUP JADRANA 2023   13:00  14.10.2023. 15:00   Rezultati su službeni D   56  4390  15 
  A
29.04.2023.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2023   14:00  29.04.2023. 16:00   Rezultati su službeni D   59  5253 
  A
14.01.2023.  ZIMSKI KV KUP 2023   13:00  14.01.2023. 15:00   Rezultati su službeni D   55  4654 
  A
17.12.2022.  Croatian CW Contest 2022   14:00  18.12.2022. 14:00   Rezultati su službeni     965  194510  86 
  A
08.10.2022.  KUP JADRANA 2022   13:00  08.10.2022. 15:00   Rezultati su službeni D   47  3920  1 
  A
30.04.2022.  HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2022   14:00  30.04.2022. 16:00   Rezultati su službeni D   72  6276  1 
  A
08.01.2022.  ZIMSKI KV KUP 2022   13:00  08.01.2022. 15:00   Rezultati su službeni D   63  5793  4 
  A

9A HF manager: Mirko Jurman 9A6KX    
Prigovor na rezultate, molim javite na e-mail: mirko.9a6kxgmail.com  
If you have concerns about the results, please report it to the e-mail: mirko.9a6kxgmail.com  

Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a, molim javite to na e-mail:  9a2mihamradio.hr  
If there has been some error uploading your log, please report it to the e-mail:  9a2mihamradio.hr  © • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.