21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

Međunarodni program diploma WCA - World Castles Award (Svjetski dvorci) osmišljen je kako bi propagirao radioamatersku aktivnost na opsezima iz dvoraca, tvrđava i drugih obrambenih utvrda. WCA program diploma službeno je osnovan 14. siječnja 2009. godine od strane skupine članova ruskog radiokluba RZ1CWC a pod okriljem međunarodne organizacije COTA - Castles On The Air. Od početka srpnja 2010. godine nekolicina 9A radiomatera krenula je s programom diploma 9A COTA koji danas djeluje u okviru programa radiokluba "Hrvatska Flora Fauna". Ovaj program diploma sve je popularniji među radioamaterima, posebice u Europi, pa se nadamo da će i kod nas dolaskom proljeća doći do veće aktivnost i naših COTA-ša.