21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

Radio HRS 1/2007
Radio HRS broj 1 - siječanj 2007.
 • Uvodnik    
 • Hamfest "Ruka prijateljstva 2006."    
 • Šezdeset godina Radiokluba Karlovac   
 • Dodjela diploma i pehara za UKV natjecanje Lipik 2006   
 • Radioamatersko druženje u Jurićima  
 • Nesvakidašnji jubilej – 500 brojeva časopisa  
 • Odluka o visini članarine HRS-a za 2007. godinu    
 • Elektronika za mlade – 18. nastavak   
 • Punjač NiCd-akumulatora   
 • Startni sat za ARG   
 • Antena inverted L za 160 metara   
 • Kalendar KV natjecanja    
 • Pravila KV natjecanja    
 • Rezultati KV natjecanja   
 • 9A DXCC lista   
 • Stotinu godina AM radija    
 • 9A150NT u "Godini Nikole Tesle"   
 • Radioamaterske aktivnosti na hrvatskim otocima   
 • Ekspedicija "Palagruža 2006."   
 • IOCA ekspedicija "Žut 2006."   
 • Diplome  
 • Kalendar UKV natjecanja za 2007. godinu    
 • Rezultati UKV natjecanja  
 • DX vijesti   
 • Mali HAM oglasi   


Radio HRS 1/07 (.pdf 5,8 MB)
 

  Radio HRS broj 2 – ožujak/travanj 2007.


 • Uvodnik   
 • Radioamatersko druženje u Kraljevici   
 • Sastanak Izvršnog odbora 1. regije IARU-a u Cavtatu   
 • Sastanak Radne grupe za KV 1. regije IARU-a    
 • Ljetna škola amaterske radiogoniometrije – Bjelolasica 2007.    
 • Juniorsko prvenstvo Zagreba u ARG-u   
 • Rad HRS-a u 2006. godini   
 • Da li bi posao tajnika HRS-a u velikoj mjeri trebao biti i posao marketing menadžera?  
 • Elektronika za mlade – 19. nastavak   
 • Antena 9A4ZZ bipol   
 • Upravljanje antenskim sustavima putem računala – 1. dio
 • Stabilni oscilator 
 • Mali primoodašiljač – QRP CW RX/TX 
 • ARG prijamnik "KMT 80" 
 • Rezultati KV natjecanja 
 • Radioamaterske aktivnosti na hrvatskim otocima 
 • IOCA ekspedicija Kornati 2006.
 • Ekspedicija u Lihtenštajn 2007. 
 • 1A4A – humanost kroz radiovalove 
 • Rezultati UKV natjecanja
 • Rezultati PARGH 2006. 
 • Mali HAM oglasi 
 • DX vijesti Radio HRS 2/07 (.pdf 5,7 MB)

 


 

     HRS broj 3/2007 – svibanj/lipanj 2007.

 • Uvodnik                                                                                                              
 • Skupština   HRS-a                                                                                
 • Sastanak Izvršnog odbora 1. regije IARU-a u Cavtatu
 • Bili smo na sajmu u Pordenoneu                                      
 • Ponovo polaganje u Radioklubu Pazin     
 • HRS na međunarodnoj vježbi IDASSA 2007.      
 • Istarski radioamateri uključeni u planove zaštite i spašavanja
 • Druga provjera radioamaterskih komunikacija u katastrofama 
 • Napad na web stranicu www.hamradio.hr                     
 • Obnavljanje radioamaterske opreme radioklubova 
 • Elektronika za mlade – 20. nastavak         
 • Skraćeni dipol                                     
 • Pravokutna antena          
 • Digi Vu – EchoLink-sučelje        
 • Prijam ELF-VLF elektromagnetskih pojava na području srednje i zapadne Istre 
 • Internet i radiomaterske web stranice                                      
 • Upravljanje antenskim sustavima putem računala 1. dio  
 • Nagradni natječaj HRS 2007. 
 • Pravila KV natjecanja  
 • Rezultati KV natjecanja         
 • Radioamaterske aktivnosti na našim otocima                  
 • Don Miller, W9WNV                       
 • DX ekspedicija na greben Scarborough           
 • Rad QSL ureda                   
 • Korisni linkovi za radioamatere                          
 • Prvo otvoreno prvenstvo Istarske županije u amaterskoj radiogoniometriji na 144 MHz 
 • DX vijesti     
 • Mali HAM oglasi


Radio HRS 3/07 (.pdf 9,9 MB)
   
HRS broj 4/2007 – srpanj/kolovoz 2007.
 • Izborno zasjedanje Skupštine HZTK-e
 • Značajna priznanja i radioamaterima
 • Aktivnosti u Radioklubu slijepih “Louis Braille”
 • HRS na sajmu u Friedrichshafenu
 • Digitalna Elektronika za mlade – 1. dio
 • Stoljeće triode
 • Softverski definiran radio
 • L-metar
 • Mali GPS – APRS sustav
 • Antene pobjednika
 • Pravila KV natjecanja
 • Hrvatsko CW natjecanje 2006. – rezultati natjecanja
 • Hrvatski radioamaterski kup 2007. – rezultati natjecanja
 • Brački amateri u natjecanju IOTA 2007.
 • 600 radioveza s hrvatskih otoka: 9A/I6GFX
 • 9A4W/p i 9A/T94DX QRV s CI-420
 • Zazidani svjetionik na otoku Trsteniku nije bio prepreka za ekipu 9A7T/p
 • SO2R – u natjecanje s dva uređaja
 • Pravila UKV natjecanja
 • Brački radioamateri na prvom ovogodišnjem VHF/UHF natjecanju
 • Ljetna škola radioorijentacije za mlade tehničare
 • Europsko ARDF prvenstvo mladih u Homersdorfu (Njemačka)
 • Sekcija ARG-a Radiokluba Arena – Pula na natjecanjima u 2007. godini osvojila je 54 medalje i 7 pehara
 • DX vijesti
 • Mali HAM oglasi


Radio HRS 4/07 (.pdf 4,9 MB)
   
HRS broj 5/2007 – rujan/listopad 2007.
 • Još jedno uspješno druženje na Jarunu
 • Sastanak delegacije HRS-a u Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije
 • Aktivnosti u Radioklubuslijepih “Louis Braille”, 9A1CBT
 • IBRS – što je to?
 • In memoriam Tomo Hes
 • Digitalna Elektronika za mlade – 2. dio
 • Kratka antena za 80 i 160 m
 • Prepravka ARG odašiljača
 • FT-897 MIC-port sučelje
 • Paketni radio na TS-2000
 • Sputnik-1 – pedeset godina prvog satelita
 • Pravila KV natjecanja
 • Rezultati KV natjecanja
 • Hrvatska KV portabl grupa
 • Radioamaterske aktivnosti na hrvatskim otocima
 • Zanimljive poštanske marke
 • Rezultati UKV natjecanja
 • Odrađen posljednjiovogodišnji VHF kontest 1. regije IARU-a
 • Otvorena natjecateljskalokacija Sv. Križ Radiokluba Karlovac, 9A1CVW/9A1C
 • 16. ARG prvenstvo 1. regije IARU-a u Poljskoj
 • DX Novosti
 • Mali HAM oglasi


Radio HRS 5/07 (.pdf 2,9 MB)
   
HRS broj 6/2007 – studeni/prosinac 2007.
 • Izborna Skupština HRS-a
 • Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva Izborne Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza
 • Radioamaterski ispit u ZARS-u i osvrt na budućnost 9A
 • Podijeljena priznanja za “Ruku prijateljstva”
 • Stručna predavanja u Radioklubu Zagreb
 • Pučišćani u eteru…
 • Posjetili smo jesenski sajam Pordenone
 • Sedmo svjetsko prvenstvo u brzoj telegrafiji
 • Hrvatski telegrafski klub
 • Digitalna Elektronika za mlade – 3.1. dio
 • Šest desetljeća tranzistora
 • Digitalne veze s računalom Pocket PC
 • Širokopojasna multiband antena 9A4ZZ
 • Sustavi za digitalni radio-difuzijski audioprijenos – 1. dio
 • Pravila KV natjecanja
 • Rezultati KV natjecanja
 • Odrađen i treći Kup Jadrana 2007.
 • Radioamaterske aktivnosti na hrvatskim otocima
 • IOCA Tour 2007 by 9A5CY
 • Rezultati UKV natjecanja
 • UKV natjecanje “Ruka prijateljstva” 2007.
 • Komentar na Izvješće o ostvarenju rada HRS-a u razdoblju 2003 – 2007.
 • DXCC osvrt na 2007. godinu
 • Mali HAM oglasi


Radio HRS 6/07 (.pdf 2,2 MB)