21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

Radio HRS 01/2006

HRS broj 1 - siječanj 2006.
 • Uvodnik
 • 34. sastanak Alpe Adria
 • Novi radioamaterski operatori u Istri
 • Nastavljena Hrvatska ideja – WWYC Meeting 2005 
 • 6. IARU HST svjetsko prvenstvo, Ohrid, 13–17. lipnja 2005.
 • 50 godina na radiovalovima
 • Elektronika za mlade – 12. nastavak
 • Stoljeće kristalnoga detektora
 • Mjerač frekvencije do 950 MHz
 • Pojednostavljeni satelitski prijamnik na 137 MHz za prijam meteoroloških satelita
 • Oscilator s PLL-om
 • Dual band vertikalna VHF/UHF GP antena
 • Pravila KV natjecanja
 • IOCA ekspedicija Kornati 2005.
 • IOCA TOUR 2005
 • Diplome
 • Kalendar UKV natjecanja za 2006. godinu
 • Rezultati UKV natjecanja
 • Podijeljena priznanja za UKV natjecanje Ruka prijateljstva 2005.
 • SSETI (Student Space Exploration and Technology Initiative) Express
 • Repetitor R4 na novoj lokaciji
 • Radioorijentacija: lov na lisicu; za mlade tehničare
 • Radioorijentacija na 47. natjecanju mladih tehničara Hrvatske
 • DX i QSL info
 • Mali HAM oglasi
 • Odluka o visini članarine HRS-a za 2006. godinu

Radio HRS 1/06 (.pdf 4,8 MB)


Radio HRS 02/2006
HRS broj 2 - ožujak/travanj 2006.

 • Uvodnik
 • Redovita Skupština HRS-a
 • "Faust Vrančić" dodijeljen Radioklubu "Jan Hus"
 • Prestižne nagrade i radioamaterima
 • Radioamaterizam – povijest ili budućnost...
 • U Radioklubu "Hanibal Lucić" još 22 radioamatera
 • U Kraljevici održana podjela nagrada za KV i UKV natjecanja u organizaciji HRS-a
 • Radiokomunikacije na početku 20. stoljeća (I.)
 • Digitalno odašiljanje radijskih programa Hrvatskoga radija na srednjem i kratkom valu
 • Elektronika za mlade – 14. nastavak
 • Stabilizirani ispravljač za 24 V
 • ARG odašiljač KMT-80
 • Bargraf – SWR metar
 • Jednostavan instrument za mjerenje impedancije antene
 • Jednostavan PIC programator – RCD programator
 • Pravila KV natjecanja
 • Rezultati KV natjecanja
 • Sortiranje QSL karata
 • Baleari 2006 – low cost DX ekspedicija
 • U susret WRTC-u 2006.
 • Rezultati UKV natjecanja
 • Kako do EDI formata?
 • Otvoreno prvenstvo Bjelovarsko-bilogorske županije u ARG-u  na 144/3,5 MHz
 • Stručno osposobljavanje pedagoga tehničke kulture
 • DX i QSL info  
Radio HRS 2/06 (.pdf 3,6 MB)

  

Radio HRS 03/2006
HRS broj 3 - svibanj/lipanj 2006.
 • Uvodnik
 • Još jedna promidžba radioamaterizma
 • Znanstveno-stručni skup: Život i djelo Nikole Tesle
 • Na istoku nešto novo!
 • Sastanak vodstva IARU-a s predstavnicima HRS-a
 • Osnovni sustav radiokomunikacija  – izum radija
 • Basic System of Radiocommunication – Invention of Radio
 • Radiokomunikacije na početku 20. stoljeća (II.)
 • Radiocommunications at the Beginning of 20th Century (II)
 • Elektronika za mlade – 15. nastavak
 • Electronics for the Young Ones – Part 15
 • Dva nova dip-metra
 • Two News Dip-meters
 • Moderni mali CB-AM voki-toki (I.)
 • Modern and Small CB-AM Walkie-Talkie (I)
 • Hibridna antena Moxon-Yagi
 • Hybrid Antenna Moxon-Yagi
 • Pravila KV natjecanja
 • Rezultati KV natjecanja
 • Službeni rezultati WRTC-a 2006. godine
 • Radioamaterske aktivnosti na hrvatskim otocima
 • Još o kuponu za odgovor
 • Trebaju li nam QSL kartice?
 • 9A6D u Alpe Adria VHF kontestu 2005.
 • 9A TOPBAND lista
 • Rezultati UKV natjecanja
 • Puljani sve bolji i bolji: 8 medalja i pehar za ekipno prvo mjesto
 • Juniorsko prvenstvo Zagreba u ARG-u za slijepe
 • ARG aktivnost u Radioklubu "Arena-Pula"
 • Otvoreno prvenstvo Hrvatske u ARG-u
 • DX vijesti
 • Mali HAM oglasi
Radio HRS 3/06 (.pdf 5,2 MB)

HRS broj 4 - srpanj/kolovoz 2006.
Radio HRS 4/06 (.pdf 3,9 MB) 

 

  

Radio HRS 05/2006
HRS broj 5 - rujan/listopad 2006.

 •  Uvodnik    
 • Zanimljivo radioamatersko okupljanje   
 • Aktivnosti u Radioklubu slijepih "Louis Braille"   
 • Sastanak radioamatera istočne Slavonije u Našicama    
 • Drugi o nama   
 • Elektronika za mlade – 16. nastavak   
 • Antenski slog za tri opsega   
 • Moderni mali CB-AM voki-toki (II.)   
 • Jednostavni TVI-filtar za kratki val   
 • Svjetski digitalni radio   
 • Kompresija digitalnih podataka audiosignala (I.)   
 • Regionalni plan frekvencija za digitalnu radiodifuziju   
 • Pravila KV natjecanja    
 • Rezultati KV natjecanja   
 • WRTC 2006    
 • IOCA promidžba   
 • Radioamaterske aktivnosti na hrvatskim otocima   
 • Rad u kriznim situacijama   
 • Kako raditi DX-ove?   
 • 4O3T – Republika Crna Gora – novi DXCC entitet    
 • 5BWAZ diploma   
 • Diplome HRS-a   
 • QSL kartica kao dio zbirke    
 • Dojmovi iz Bugarske   
 • Rezultati 12. otvorenog prvenstva Zagreba u ARG-u za slijepe   
 • Utemeljena krovna radioamaterska udruga u BiH    
 • DX i QSL info    
 • Mali HAM oglasi   
Radio HRS 5/06 (.pdf 5,0 MB)

 

Radio HRS 06/2006
HRS broj 6 - studeni/prosinac 2006.

 •  Uvodnik     
 • Regionalni sastanak 1. regiona IARU-a u Zagrebu   
 • Hrvatski radioamaterski sustav veza u kriznim situacijama – HRSVKS   
 • Hrvatska zajednica tehničke kulture – 60 godina u službi naroda   
 • HRS na proslavi 60 godina HZTK-e   
 • 60 godina Radiokluba "Međimurje"   
 • Aktivnosti u Radioklubu slijepih "Louis Braille"   
 • Novi radioamaterski operatori
 • Elektronika za mlade – 17. nastavak   
 • Stabilizirani izvor napajanja 13 V/5 A   
 • "Papiga"   
 • Mjerna jedinica tesla   
 • Kompresija digitalnih podataka audiosignala (II.)   
 • Vertikalna KV multiband-antena V8 – 9A4ZZ   
 • Rezultati KV natjecanja   
 • 9A topband lista     
 • Radioamaterske aktivnosti na hrvatskim otocima   
 • IN3ZNR – WH0Q: ekspedicija u Tifariti (S01R)   
 • Kako održati kvalitetu rada QSL ureda?   
 • Pravila diplome "Hrvatski nacionalni parkovi"   
 • Diplome Azije   
 • Rezultati UKV natjecanja   
 • Natječaj za organizatora "Otvorenog prvenstva Hrvatske u ARG-u" 2007. godine   
 • Otvoreno prvenstvo Hrvatske u ARG-u   
 • Nagradni natječaj HRS 2006.   
 • Quo vadis ham?   
 • DX vijesti   
Radio HRS 6/06 (.pdf 5,5 MB)