21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

Radio HRS - časopis Hrvatskoga radioamaterskog saveza
Pregled članaka tehničkog sadržaja i samogradnje

Bilten broj 1 - ožujak 1991.
- Transverter za 50 MHz


"Radio HRS" - broj 1 - srpanj 1992.

- Sklop za upravljanje transverterom za 50 MHz
- "Krka" - odašiljaèki dio
- Dip-metar
- Sitni prepravci FT-101E
- Znakovitosti prostiranja na 50 MHz


Broj 2 - listopad 1992.
- Pregled vremenskih zona
- Mosni reflektometar 100 kHz ... 2,5 GHz (1)
- BAYCOM Packet-radio za PC s jednostavnim RS-232 modemom
- "Krka" na packet radiju


Broj 3 - prosinac 1992.
- ARG - prijemnik za 144 MHz "ARGO-2" (1)
- Lambda-oscilator
- Mosni reflektometar 100 kHz ... 2,5 GHz (2)


Broj 4 - veljaèa 1993.
- ARG - prijemnik za 144 MHz "ARGO-2" (2)
- Umjetna antena "Siromašni student"
- Mosni reflektometar 100 kHz ... 2,5 GHz (3)
- Programabilni frekvencmetar (1)


Broj 5 - ožujak 1993.
- Programabilni frekvencmetar (2)
- Dobitak i usmjerenost antene
- Vrlo osjetljivi mjeraè polja
- Oscilator


Broj 6 - travanj 1993.
- Ispitivalo kristala
- ARG-prijemnik za 3,5 MHz (1)
- UKV - programabilni frekvencmetar
- Kratkovalna magnetska okvirna antena


Broj 7 - svibanj 1993.
- ARG-prijemnik za 3,5 MHz (2)
- Instrument za mjerenje induktivnosti
- Antena u obliku poluvalne petlje
- Tranzistor
- Elektromagnetne velièine i njihove jedinice
- Lemljenje
- Kako spojiti integrirano pojaèalo TDA 2030?


Broj 8 - lipanj 1993.
- Preselektor
- Ispitni FM generator za 10,7 MHz i 5,5 MHz
- Prijenosna vertikalna KV-antena
- Kružna polarizacija
- Vrste tranzistora
- Izrada tiskane ploèice


Broj 9 - kolovoz 1993.
- Rad u split-modu na starijim KV-radiopostajama
- CW VOX za FT-290R
- Ureðaj za daljinsko prespajanje antena
- Dvoelementna kvad-antena za 50 MHz
- Odlemljivanje i izvlaèenje elemenata iz tiskanih ploèica
- Integrirani sklopovi
- Generator valnih oblika


Broj 10 - rujan 1993.
(Cijeli broj je 9A-imenik)


Broj 11 - listopad 1993.
- Visokofrekvencijsko pojaèalo
- Digitalno mjerilo frekvencije
- Antenski toranj - 9A2MK
- Balun 1:1
- Transverter 28 / 50 MHz - RKZ 106


Broj 12 - Studeni 1993.
- Mjerilo induktivnosti
- Produžena antena "lijeno H"
- Antenski toranj - 9A2MK (2)
- Visikofrekvencijsko pojaèalo (2)
- Da li danas graditi detektorski prijemnik?
- Podzemne komunikacije


Broj 13 - prosinac 1993.
- Modem NG 0393
- Mini antena GP-4B
- NF pojaèalo s jednim tranzistorom


Broj 14 - sijeèanj 1994.
- Kako slušati susjeda - radioamatera
- Elektronièko tipkalo


Broj 15 - veljaèa 1994.
- Mjerenje provodnosti tla
- Transverter 144 MHz - 14 MHz
- Modem C64 na modem za PC
- DDRR-antena
- Antena "obrnuto L"
- Windomova antena


Broj 16 - ožujak 1994.
- Tvorba SSB signala s pomoæu balansnog modulatora (1)
- Mjerenje napona visoke frekvencije
- Neobièan radiogoniometar
- Širokopojasno pojaèalo
- Tranzistorska zujalica
- Regulator izmjeniènog napona s trijakom
- Automatski fonijski poziv iz digitalne memorije
- E-sporadik


Broj 17 - travanj 1994.
- Tvorba SSB signala s pomoæu balansnog modulatora (2)
- Jednostavna vertikalna antena za dva UKV-opsega
- Prijemnik RX-2a RKZ


Broj 18 - svibanj 1994.
- VF-zavojnice i transformatori na prstenastoj jezgri (1)
- Miješanje frekvencija (1)


Broj 19 - lipanj 1994.
- VF-zavojnice i transformatori na prstenastoj jezgri (2)
- Osnovni spojevi sa C-MOS sklopovima
- Oznaèivanje integriranih sklopova prema "Pro Electronicu"
- Miješanje frekvencija (2)
- Pactor
- "9A2HL" filtar za telegrafiju
- Tonski signal prelaska
- UKV-antene


Broj 20 - srpanj 1994
(Cijeli broj je 9A-imenik)


Broj 21 - rujan 1994.
- Radioamaterske satelitske komunikacije (1)
- Antena X-beam


Broj 22 - listopad 1994.
- Radioamaterske satelitske komunikacije (2)
- Antena za sva vremena?
- Antenski toranj - 9A2MK (4)


Broj 23 - studeni 1994.
- Radioamaterske satelitske komunikacije (3)
- Prilagodba pojaèala snage na vod
- Univerzalni ispravljaè


Broj 24 - prosinac 1994.
- PC-modem NG 0993


Broj 25 - sijeèanj 1995.
- Antenski prilagoðivaè (1)
- Notch-filter


Broj 26 - veljaèa 1995.
- Nikal-metal hibridne baterije
- Antenski prilagoðivaè (2)
- Automatski punjaè Ni-Cd akumulatora


Broj 27 - ožujak 1995.
- Odbijanje signala od meteora
- Pretpojaèalo s ogranièavanjem razine
- Upravljanje rashladnom napravom
- Yagijeva antena za ARDF


Broj 28 - travanj 1995.
- Odbijanje signala od meteora (2)
- Yagijeva antena za ARDF (2)
- Regulatori širine i šuma stereokanala
- Selektivno NF pojaèalo
- Aktivna prijamna antena
- Prilagodba antene na vod


Broj 29 - svibanj 1995.
- Prilagodba antene na vod (2)
- Dvometarske FM mobilne postaje (1)
- "Izglaèajte" svoju tiskanu ploèicu!


Broj 30 - lipanj 1995.
- Kratka vertikalna multiband-antena
- Uèinkovit antenskih sustav malih izmjera
- Dvometarske FM mobilne postaje (2)


Broj 31 - srpanj 1995.
(Cijeli broj je 9A-imenik.)


Broj 32 - rujan 1995.
- Kratkovalni prijamnik i odašiljaè za CW (1)
- Vertikalna super-J antena
- Napajanje UKV antena otvorenim dvojnim vodom
- Zanimljiv ispravljaè


Broj 33 - listopad 1995.
- Kratovalni prijamnik i odašiljaè za CW (2)
- Staro ali uporabivo
- Desetoelementna antena za 70 cm
- Sunèeva aktivnost i rasprostiranje radiovalova


Broj 34 - studeni 1995.
- NF pojaèalo s potiskivaèem šuma
- Malošumno pretpojaèalo za 23 cm
- Kratkovalni prijamnik i odašiljaè za CW (3)
- Modem za svakoga


Broj 35 - prosinac 1995.
- Yagi-Udina antena
- Svojstva antena za 144 MHz
- Istodobna upotreba više od dva serijska ulaza na PC-u


Broj 36-37 - sijeèanj-veljaèa 1996.
- Dvometarski PLL sintezator frekvencija
- Stabilizirani ispravljaè s regulacijom napona


Broj 38-39 - ožujak-travanj 1996
- Kako poboljšati prijam na srednjem valu
- Super Vozelj KAL: 9A0XKZ
- Dvoelementna Cubical Quad antena
- Svojstva antena za 432 MHz
- Radiovalovi i zdravlje
- WARC antena


Broj 40 - svibanj 1996.
- Dvometarsko tranzistorsko pojaèalo (1)
- Filtar SSTV
- Linear za UHF
- Antena Slim Jim


Broj 41 - lipanj 1996.
- Dvometarsko tranzistorsko pojaèalo (2)


Broj 42 - rujan 1996.
Prijamnik za poèetnike (1)
- Bibliografija radioamaterske literature u Hrvatskoj


Broj 43-44 - listopad-studeni 1996.
- Prijamnik za poèetnike (2)
- Paketni-radio - integrirane digitalne komunikacije (1)


Broj 45 - prosinac 1996.
- Moj prvi prijamnik
- Paketni radio - integrirane digitalne komunikacije (2)


Broj 46-47 - sijeèanj-veljaèa 1997.
- šumni generator
- VLF prijamnik
- Nekoliko KV antena


Broj 48-49 - ožujak-travanj 1997.
- Mjerila snage žaruljama
- Snažan procesor za SSB i FM
- Ususret povoljnijem rasprostiranju radiovalova


Broj 50-51 - svibanj-lipanj 1997.
- Daljinsko upravljanje putem DTMF-a
- Stabilizirani ispravljaè za 13,8 V / 25 A
- Prijenosna antena za 80 metara


Broj 52 - srpanj 1997.
(U cijelom broju su rezultati natjecanja.)


Broj 53-54 - sijeèanj-ožujak 1998.
- Srednjovalni prijamnik za poèetnike (1)
- "Zeleno napajanje"


Broj 55-56 - travanj-lipanj 1998.
- "Lažna antena" za 100 W
- Televizijski odašiljaè RKZ - 2W - ATV
- Kratkovalni lambda prijamnik za poèetnike (2) 


Broj 57-58 - rujan prosinac 1998.
- Sheme ureðaja na Internetu
- Digitalno mjerilo kapaciteta
- Antena kao ostvareni san


Broj 59-60 - sijeèanj-ožujak 1998.
- Preskaler 3,2 GHz
- Dvije multiband antene


Broj 61-62 - travanj-lipanj 1999.
- Prijamnik sa svjetlosnim sprežnikom
- Konstruiranje Yagijeve antene za 144 MHz
- Nova vrsta rada: PSK31


Broj 63-64 - srpanj-rujan 1999.
- Jednostavan KV-prijamnik


Broj 65-66 - listopad-studeni 1999.
- Input, output, PEP i ERP


Broj 67-68 - prosinac 1999.
- Amaterska televizija na 1290 MHz (1)
- Antene velikog pojaèanja za 432 MHz (1)


Broj 69-70 - sijeèanj-veljaèa 2000.
- Amaterska televizija na 1290 MHz (2)
- Antene velikog pojaèanja za 432 MHz (2)
- èetveroelementna Yagijeva antena za 50 MHz


Broj 71-72 - ožujak-travanj 2000.
- Amaterska televizija na 1290 MHz (3)
- Izlazno pojaèalo za KV
- Jednostavno elektronièko tipkalo
- Filtar za 70-centimetarski opseg


Broj 73-74 - svibanj-lipanj 2000.
- "Orliæ" - amaterski prijamnik za 3,5 MHz
- Dugovalni konvertor i selektivni NF mikrovoltmetar


Broj 75-76 - rujan-listopad 2000.
- Poboljšani filtar za 70-centimetarski opseg
- Stabilni VXO za 3,5 do 3,6 MHz
- Poèetnièki prijamnik za 7 MHz


Broj 77-78 - studeni-prosinac 2000.
- Selektivni mikrovoltmetar
- Geomagnetska aktivnost i radioamaterizam


Broj 79-80 - sijeèanj-ožujak 2001.
- Ispitivalo FET-ova
- Mobilna antena ON5NO


Broj 81-82 - travanj-lipanj 2001.
- Srednjovalni prijamnik za poèetnike
(Ispravak sl. 1.: Lijeva strana P2 ide na uzemljenje, a donji kraj L1 ide na S-1;
tiskana ploèica je u redu.)
- Morseovo tipkalo sa zujalicom
- Što nam može reæi S-metar
- Morseova abeceda


Broj 83-84 - rujan-listopad 2001.
- Elektronièki ureðaj za "uzbunu" kod preniskog napona
- Mješaè za slušalice
- GP antena
- Digitalni prijamnici
- Digitalni SSB detektor


Broj 85-86 - studeni-prosinac 2001.
- Eksperimentalni Tayloeov prijamnik
- Proraèun amerièke norme za promjer žice


Broj 87-88 - sijeèanj-ožujak 2002.
- Cohnov kristalni filtar u amaterskoj samogradnji
- Jednostavni CW-odašiljaè
- Yagijeva 4-elementna antena
- OMEGA - prilagoðeni stup prema W6SAI


Broj 89-90 - travanj-lipanj 2002.
- QRP-ureðaj za odašiljanje i primanje kratkih valova - 1. dio: prijamnik
- PSK31 - što je to?


Broj 91-92 - srpanj-listopad 2002.
- QRP ureðaj za odašiljanje i primanje kratkih radiovalova, 2. dio: odašiljaè
- LF mjerilo rezonancije


Broj 93-94 - studeni-prosinac 2002.
- QRP ureðaj za odašiljanje i primanje kratkih radiovalova,
3. dio: Neki problemi pri izboru izlaznog tranzistora
- Filtar za telegrafiju 400/800


Broj 95-96 - sijeèanj-ožujak 2003.
- Digitalna radiodifuzija (1)
- Kratkovalno VF pojaèalo: da ili ne?
- Sekvencer
- Pojaèalo za 6 m
- Utjecaj tla na rad antene
- Vaš novi mikrofon


Broj 97-98-99 - travanj-srpanj 2003.
- Digitalna radiodifuzija (2)
- SO2R i za vas
- Ispitivalo RF struja
- Troelementna Yagijeva antena za 17; 15; i 10-metarski pojas
- Èudna antena za 160 m


Broj 100 - kolovoz-rujan 2003.
- Digitalna radiodifuzija (3)
- Zamjena za promjenljivi kondenzator
- Pola antene za cijeli opseg
- 5-elementna Yagijeva antena za 6 m
- Prilagoðavanje za tri ili èetiri antene


Broj 101 - 102  - listopad - prosinac 2003.
- Dvoelementna Moxon antena za 20 m
- Teleskopski stup za portabl  rad
- Prijamnik Sony ICF-SW7600GR
- Pojačalo snage hlađeno vodom


Broj 103 - ožujak 2004.
- 12-elementna Yagi antena za 2-metarsko područje
- Rešetkasti stup
- 8-bitni AVR RISC mikrokontroleri


Broj 104 - svibanj 2004.
- 6-elementna Yagi antena za 70 MHz
- EH-antena - nova antena (1. dio)
- 8-bitni AVR RISC mikrokontroleri
- ESR-metar
- Transverter za 70 MHz (1. dio)


Broj 105 - srpanj 2004.
- 6-elementna Yagi antena za 2- metarsko područje
- EH-antena - nova antena (2.dio)
- Adapter za digitalni voltmetar za mjerenje otpora
miliomskih vrijednosti
- Transverter za 70 MHz (2. dio)
- Malo pojačalo snage za 50 MHz


Broj 106 - rujan 2004.
- 5-elementna Yagi antena za 21 MHz
- Orijentacija antenskih sistema
- AVR assembler
- Intermodulacijske smetnje (1. dio)


Broj 107 - studeni 2004.
- AVR  assembler - nastavak
- Intermodulacijske smetnje (2. dio)
- Zvučni ohm-metar
- Elko-metar
- VF volt-metar velike osjetljivosti
- KV lambda dip-metar


Broj 108  - siječanj 2005.
- NVIS-antene
- Mjerni isntrument za mjerenje
kapaciteta konenzatora
- Sekvencer
- L-metar
- S-metar


Broj 109 - ožujak 2005.
- Orijentacija antenskih sistema - 2. dio
- Petobander iz "furde"
- Omni antena za 2.4 GHz
- Učilo za električna i elektronička mjerenja
- Radioamaterski međusklopovi


Broj 110 - svibanj 2005.
- Antenski djelitelj snage
- Izrada panel antena za 23 cm
- AVR assembler - 3. dio
- Ispitivanje tranzistora u sklopu
- Mjerač malih vrijednosti kapaciteta i induktiviteta


Broj 111 - srpanj 2005.
- Lagana VHF portabl antena
- Rotirajući beam za tri donja opsega
- PC - pomagalo za CW


Broj 112 - rujan 2005.
- Neugledno ozbiljan trobander
- Prilagođenje antena grafičkom metodom
- Panel antena
- Mjeriko malenih induktivnosti
- Siva linija


Broj 113 - studeni 2005.
- Napon  gradske mreže
- Kako pocinčati tiskanu pločicu
- Dvostruki QUAD za 23 cm


Broj 114 - siječanj 2006.
- Mjerač frekvencije do 950 MHz
- Pojednostavljeni satelitski prijamnik na 137 MHz za prijam meteoroloških satelita
- Oscilator s PLL-om
- Dual band vertikalna VHF/UHF GP antena


Broj 115 - ožujak 2006.
- Elektronički voltmetar
- Izrada tiskanih pločica fotopostupkom
- Prilagodba Icoma IC-V100 za paketni radio
- Jednostavne VHF/UHF Yagijeve antene
- Superquagi 12 el. - preinaka W5UN 11 el.
za 144 MHz


Broj 116 - svibanj 2006.
- Radiokomunikacije na početku 20. stoljeća (I.)
- Stabilizirani ispravljač za 24 V
- ARG odašiljač KMT-80
- Bargraf - SWR metar
- Jednostavan instrument za mjerenje impedancije antene
- Jednostavan PIC programator - RCD programator


Broj 117 - srpanj 2006.
- Osnovni sustav radiokomunikacija - izum radija
- Radiokomunikacije na početku 20. stoljeća (II.)
- Dva nova DIP-metra
- Moderni mali CB-AM voki-toki (I.)
- Hibridna antena Moxon-Yagi


Broj 118 - rujan 2006.
- Antenski slog za tri opsega
- Moderni mali CB-AM voki-toki
- Jednostavni TVI-filtar za kratki val
- Svjetski digitalni radio
- Kompresija digitalnih podataka audiosignala (I.)


Broj 119 - studeni 2006.
- Stabilizirani izvor napajanja 13 V/5 A
- "Papiga"
- Mjerna jedinica tesla
- Kompresija digitalnih podataka audiosignala (II.)
- Vertikalna KV multiband-antena V8 - 9A4ZZ


Broj 120 - siječanj 2007.
- Punjač NiCd-akumulatora
- Startni sat za ARG
- Antena inverted L za 160 metara


Broj 121 - ožujak/travanj 2007.
- Antena 9A4ZZ bipol
- Upravljanje antenskim sustavima putem računala - 1. dio
- Stabilni oscilator
- Mali primoodašiljač - QRP CW RX/TX
- ARG prijamnik "KMT 80"


Broj 122 - svibanj/lipanj 20007.
- Skraćeni dipol
- Pravokutna antena
- Digi Vu - EchoLink-sučelje
- Prijam ELF-VLF elektromagnetskih pojava
na području srednje i zapadne Istre
- Internet i radioamaterske web stranice
- Upravljanje antenskim sustavima
putem računala - 2. dio


Broj 123 - srpanj/kolovoz 2007.
- Stoljeće triode
- Softverski definiran radio
- L-metar
- Mali GPS - APRS sustav
- Antene pobjednika


Broj 124 - rujan/listopad 2007.
- Kratka antena za 80 i 160 m
- Prepravka ARG odašiljača
- FT-987 MIC-port sučelje
- Paketni radio na TS-2000


Broj 125 - studeni/prosinac 2007.
- Šest desetljeća tranzistora
- Digitalne veze s računalom Pocket PC
- Širokopojasna multiband antena 9A4ZZ
- Sustavi za digitalni radio-prijenos - 1. dio


Broj 126 - siječanj/veljača 2008.
- Ručica 9A6KGT za elektroničko tipkalo
- (V)lažna antena
- Sustavi za digitalni radio-difuzijski audioprijenos - 2. dio


Broj 127 - ožujak/travanj 2008.
- GaAs FET  LNA  Kuharica - 1. dio
- 9-elementna Yagi antena za 70 MHz
- Mjerač kapaciteta  od 500 μF do 65 000 μF
- L-antena za 40 m


Broj 128 - svibanj/lipanj 2008.
- Veliko pojačalo velike snage
- GaAs FET LNA Kuharica - 2. dio
- Interlock preklapanje za rad s dva uređaja
- Prijamni razdjelnik za kV
- Preinaka u PA modulu FT100


Broj 129 - srpanj/kolovoz 2008.
- Mjerač induktiviteta 100 nH do 100 mH
- Umrežavanje računala za natjecanja
- Inverted L antena za 40 m
- Digitalna komunikacija na TS-440S
- Izračun ERP-a
- Dvije antene za 432 MHz


Broj 130 - rujan/listopad 2008.
- VF transformatori impdancije
- Džepni mjerač do 1300 MHz
- Faktor skraćenja koaksijalnih kabela


Broj 131 - studeni/prosinac 2008.
- Stabilizirani ispravljač za 12 V/20 A
- "Peglanje" tiskanih pločica
- VF transformatori impedancije - baluni i ununi (2. dio)
- Prilagodni razdjelnik za KV
- Portabl delta loop zntena za 50 MHz
- Simetriranje napajanja Yagi  antena
- Malo o FD4 anteni


Broj 132 - siječanj/veljača 2009.
- Radioamateri i integrirana odjeća
- ARG prijamnik Supr RX 80 m - 1. dio
- Mjerač frekvencije do 65 MHz
- Jesu li antene s četiri elementa malene?
- Antena 2GG0211g z opseg 144 MHz
- VF transformatori impedncije - baluni i ununi (3. dio)
- Kako iskoristiti "krepani" tvrdi disk


Broj 133 - ožujak/travanj 2009.
- Elektroničko tipkalo - 9A SMART KEYER
- Skraćena multiband antena 9A4ZZ
- Punjač olovnih akumulatora za 0 kuna
- PF - TS2000 i TS570
- VF transformatori impedancije - baluni i ununi (4. dio)
- 11 ili 4 x 11  elemenata na 2 m?
- SMC program za izračun prilagođenja
- "Obitelj" antena za 50 i 70 MHz
- Primopredajnik UW3DI
- ARG prijamnik Super RX 80 m - 2. dio
- Zanimljiv udvajač napona


Broj 134 - svibanj/lipanj 2009.
- Trostruki savijeni dipol za napajanje Yagi  antene
- Univerzalni displej za samograditelje radijskih uređaja
- EZ-Lindenblad  antena za 145 MHz
- VF transformatori impedancije - koaksijalni baluni (5. dio)
- Inverted V za 80 m
- Moxon antena za 21 MHz


Broj 135 - srpanj/kolovoz 2009.
- SDR (Software Defined Radio) - 1.dio
- Izračunajte ERP vaše postaje
- 10 ili 40 elemenata na 144 MHz?
- Usmjerene KV mini-antene
- Digitalni sintetizator frekvencija
od 0,1 MHz do 60 MHz
- Naponski napajana KV multiband antena


Broj 136 - rujan/listopad 2009.
- DRM - Digitalni AM radio - 1. dio
- Digitalni djelitelj frekvenicije
- Koaksijalni trapovi
- Savijač dipola za Yagi-antene
- Jednostavna zamjena za DIP-metar
- Jednostavni SDR (softverski definirani radio) - 2. dio
- TS2000 i INRAD filtar
- Mini Windom FD3
- HamSphere - virtualni radiouređaj


Broj 137 - studeni/prosinac 2009.
Nema tehničkih članaka.


Broj 138 - siječanj/veljača 2010.
- KV SDR - (softverski definirani radio) - 3. nastavak
- Radijali za vertikalne antene - 2. dio
- DRM . Digitalni AM radio - 2. dio

 

 

Uredio Božo PASARIĆ, 9A2HL


Broj 101 - 102  - listopad - prosinac 2003.

- Dvoelementna Moxon antena za 20 m
- Teleskopski stup za portabl  rad
- Prijamnik Sony ICF-SW7600GR
- Pojačalo snage hlađeno vodom


Broj 103 - ožujak 2004.

- 12-elementna Yagi antena za 2-metarsko područje
- Rešetkasti stup
- 8-bitni AVR RISC mikrokontroleri


Broj 104 - svibanj 2004.

- 6-elementna Yagi antena za 70 MHz
- EH-antena - nova antena (1. dio)
- 8-bitni AVR RISC mikrokontroleri
- ESR-metar
- Transverter za 70 MHz (1. dio)


Broj 105 - srpanj 2004.

- 6-elementna Yagi antena za 2- metarsko područje
- EH-antena - nova antena (2.dio)
- Adapter za digitalni voltmetar za mjerenje otpora
miliomskih vrijednosti
- Transverter za 70 MHz (2. dio)
- Malo pojačalo snage za 50 MHz


Broj 106 - rujan 2004.

- 5-elementna Yagi antena za 21 MHz
- Orijentacija antenskih sistema
- AVR assembler
- Intermodulacijske smetnje (1. dio)


Broj 107 - studeni 2004.

- AVR  assembler - nastavak
- Intermodulacijske smetnje (2. dio)
- Zvučni ohm-metar
- Elko-metar
- VF volt-metar velike osjetljivosti
- KV lambda dip-metar


Broj 108  - siječanj 2005.

- NVIS-antene
- Mjerni isntrument za mjerenje
kapaciteta konenzatora
- Sekvencer
- L-metar
- S-metar


Broj 109 - ožujak 2005.

- Orijentacija antenskih sistema - 2. dio
- Petobander iz "furde"
- Omni antena za 2.4 GHz
- Učilo za električna i elektronička
mjerenja
- Radioamaterski međusklopovi
Broj 110 - svibanj 2005.

- Antenski djelitelj snage
- Izrada panel antena za 23 cm
- AVR assembler - 3. dio
- Ispitivanje tranzistora u sklopu
- Mjerač malih vrijednosti kapaciteta
i induktiviteta


Broj 111 - srpanj 2005.

- Lagana VHF portabl antena
- Rotirajući beam za tri donja opsega
- PC - pomagalo za CW


Broj 112 - rujan 2005.

- Neugledno ozbiljan trobander
- Prilagođenje antena grafičkom metodom
- Panel antena
- Mjeriko malenih induktivnosti
- Siva linija


Broj 113 - studeni 2005.

- Napon  gradske mreže
- Kako pocinčati tiskanu pločicu
- Dvostruki QUAD za 23 cm


Broj 114 - siječanj 2006.

- Mjerač frekvencije do 950 MHz
- Pojednostavljeni satelitski prijamnik  na
137 MHz za prijam meteoroloških satelita
- Oscilator s PLL-om
Dual band vertikalna VHF/UHF GP antena
Broj 115 - ožujak 2006.

- Elektronički voltmetar
- Izrada tiskanih pločica fotopostupkom
- Prilagodba Icoma IC-V100 za paketni radio
- Jednostavne VHF/UHF Yagijeve antene
- Superquagi 12 el. - preinaka W5UN 11 el.
za 144 MHz


Broj 116 - svibanj 2006.

- Radiokomunikacije na početku 20. stoljeća (I.)
- Stabilizirani ispravljač za 24 V
- ARG odašiljač KMT-80
- Bargraf - SWR metar
- Jednostavan instrument za mjerenje
impedancije antene
- Jednostavan PIC programator - RCD programator


Broj 117 - srpanj 2006.

- Osnovni sustav radiokomunikacija - izum radija
- Radiokomunikacije na početku 20. stoljeća (II.)
- Dva nova DIP-metra
- Moderni mali CB-AM voki-toki (I.)
- Hibridna antena Moxon-Yagi


Broj 118 - rujan 2006.

- Antenski slog za tri opsega
- Moderni mali CB-AM voki-toki
- Jednostavni TVI-filtar za kratki val
- Svjetski digitalni radio
- Kompresija digitalnih podataka audiosignala (I.)Broj 119 - studeni 2006.

- Stabilizirani izvor napajanja 13 V/5 A
- "Papiga"
- Mjerna jedinica tesla
- Kompresija digitalnih podataka audiosignala (II.)
- Vertikalna KV multiband-antena V8 - 9A4ZZ


Broj 120 - siječanj 2007.

- Punjač NiCd-akumulatora
- Startni sat za ARG
- Antena inverted L za 160 metara


Broj 121 - ožujak/travanj 2007.

- Antena 9A4ZZ bipol
- Upravljanje antenskim sustavima
putem računala - 1. dio
- Stabilni oscilator
- Mali primoodašiljač - QRP CW RX/TX
- ARG prijamnik "KMT 80"


Broj 122 - svibanj/lipanj 20007.

- Skraćeni dipol
- Pravokutna antena
- Digi Vu - EchoLink-sučelje
- Prijam ELF-VLF elektromagnetskih pojava
na području srednje i zapadne Istre
- Internet i radioamaterske web stranice
- Upravljanje antenskim sustavima
putem računala - 2. dio
Broj 123 - srpanj/kolovoz 2007.

- Stoljeće triode
- Softverski definiran radio
- L-metar
- Mali GPS - APRS sustav
- Antene pobjednika


Broj 124 - rujan/listopad 2007.

- Kratka antena za 80 i 160 m
- Prepravka ARG odašiljača
- FT-987 MIC-port sučelje
- Paketni radio na TS-2000


Broj 125 - studeni/prosinac 2007.

- Šest desetljeća tranzistora
- Digitalne veze s računalom Pocket PC
- Širokopojasna multiband antena 9A4ZZ
- Sustavi za digitalni radio-prijenos - 1. dio


Broj 126 - siječanj/veljača 2008.

- Ručica 9A6KGT za elektroničko tipkalo
- (V)lažna antena
- Sustavi za digitalni radio-difuzijski
audioprijenos - 2. dio


Broj 127 - ožujak/travanj 2008.

- GaAs FET  LNA  Kuharica - 1. dio
- 9-elementna Yagi antena za 70 MHz
- Mjerač kapaciteta  od 500 μF do 65 000 μF
- L-antena za 40 m

Broj 128 - svibanj/lipanj 2008.

- Veliko pojačalo velike snage
- GaAs FET LNA Kuharica - 2. dio
- Interlock preklapanje za rad s dva uređaja
- Prijamni razdjelnik za kV
- Preinaka u PA modulu FT100


Broj 129 - srpanj/kolovoz 2008.

- Mjerač induktiviteta 100 nH do 100 mH
- Umrežavanje računala za natjecanja
- Inverted L antena za 40 m
- Digitalna komunikacija na TS-440S
- Izračun ERP-a
- Dvije antene za 432 MHz


Broj 130 - rujan/listopad 2008.

- VF transformatori impdancije
- Džepni mjerač do 1300 MHz
- Faktor skraćenja koaksijalnih kabela


Broj 131 - studeni/prosinac 2008.

- Stabilizirani ispravljač za 12 V/20 A
- "Peglanje" tiskanih pločica
- VF transformatori impedancije -
baluni i ununi (2. dio)
- Prilagodni razdjelnik za KV
- Portabl delta loop zntena za 50 MHz
- Simetriranje napajanja Yagi  antena
- Malo o FD4 anteni
Broj 132 - siječanj/veljača 2009.

- Radioamateri i integrirana odjeća
- ARG prijamnik Supr RX 80 m - 1. dio
- Mjerač frekvencije do 65 MHz
- Jesu li antene s četiri elementa malene?
- Antena 2GG0211g z opseg 144 MHz
- VF transformatori impedncije - baluni i ununi (3. dio)
- Kako iskoristiti "krepani" tvrdi disk


Broj 133 - ožujak/travanj 2009.

- Elektroničko tipkalo - 9A SMART KEYER
- Skraćena multiband antena 9A4ZZ
- Punjač olovnih akumulatora za 0 kuna
- PF - TS2000 i TS570
- VF transformatori impedancije -
baluni i ununi (4. dio)
- 11 ili 4 x 11  elemenata na 2 m?
- SMC program za izračun prilagođenja
- "Obitelj" antena za 50 i 70 MHz
- Primopredajnik UW3DI
- ARG prijamnik Super RX 80 m - 2. dio
- Zanimljiv udvajač napona


Broj 134 - svibanj/lipanj 2009.

- Trostruki savijeni dipol za napajanje Yagi  antene
- Univerzalni displej za samograditelje radijskih uređaja
- EZ-Lindenblad  antena za 145 MHz
- VF transformatori impedancije - koaksijalni baluni (5. dio)
- Inverted V za 80 m
- Moxon antena za 21 MHz


Broj 135 - srpanj/kolovoz 2009.

- SDR (Software Defined Radio) - 1.dio
- Izračunajte ERP vaše postaje
- 10 ili 40 elemenata na 144 MHz?
- Usmjerene KV mini-antene
- Digitalni sintetizator frekvencija
od 0,1 MHz do 60 MHz
- Naponski napajana KV multiband antena


Broj 136 - rujan/listopad 2009.

DRM - Digitalni AM radio - 1. dio
Digitalni djelitelj frekvenicije
Koaksijalni trapovi
Savijač dipola za Yagi-antene
Jednostavna zamjena za DIP-metar
Jednostavni SDR (softverski definirani radio) - 2. dio
TS2000 i INRAD filtar
Mini Windom FD3
HamSphere - virtualni radiouređaj


Broj 137 - studeni/prosinac 2009.

Nema tehničkih članaka.


Broj 138 - siječanj/veljača 2010.

KV SDR - (softverski definirani radio) - 3. nastavak
Radijali za vertikalne antene - 2. dio
DRM . Digitalni AM radio - 2. dio