21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

Planova i izvještaje o radu, te financijske planove i izvještaje možete pogledati klikom na link u tablici:

Godina            Plan rada          Izvještaj o radu       Financijski plan         Financijski izvještaj      Izvještaj nadzornog odbora     Izvještaj sa skupštine             
2004 pdf pdf pdf   pdf
 
2005 pdf pdf pdf pdf pdf   
2006 pdf pdf pdf pdf pdf   
2007 pdf pdf pdf pdf pdf  pdf (izborna) 
2008 pdf pdf pdf pdf   pdf (izvanredna) / pdf (redovna)
2009 pdf pdf pdf pdf pdf  pdf (izborna) / pdf (redovna) 
2010 pdf pdf pdf pdf pdf  pdf (redovna) 
2011 pdf pdf pdf pdf pdf  pdf (redovna)
2012 pdf pdf
pdf pdf pdf  pdf (redovna)  / pdf (izborna) / pdf (ponovljena)
2013 pdf
pdf pdf
pdf pdf  pdf (redovna)
2014 pdf  pdf pdf pdf  pdf  pdf (redovna) 
2015 pdf  pdf  pdf  pdf pdf pdf (redovna) pdf (elektronička)
2016 pdf   pdf     pdf (redovna) pdf (izborna) pdf (elektronička)

 

Dodatno:

9A2HI - Prijedlog plana rada HRS-a 2009 - 2012 (pdf)