21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

Uredništvo i administracija:

Hrvatski radioamaterski savez
Dalmatinska 12,
P.p. 149,
10002 Zagreb
MB 3222756
OIB 39443690100
telefon: +385 (01) 48 48 759
fax.: + 385 (01) 48 48 763
e-mail: 9a0hrs(at)hamradio.hr

Tijela upravljanja HRS-a:
mandat: 2016 - 2020

 

Predsjednik HRS-a:

Željko Pilat, 9A2R

 

Dopredsjednik HRS-a:

Stjepan Đurin, 9A8A

 

Članovi Izvršnog odbora HRS-a:

Ivan Vlašć, 9A0W

Zlatko Matičić, 9A2EU

Zlatko Tonković, 9A2G

Hrvoje Horvat, 9A6XX

Jerko Grenc, 9A3EME

 

Nadzorni odbor HRS-a:

Filip Klinac, 9A3CKF

Ladislav Medunić, 9A3PG

Ivo Šimičević, 9A3TY

 

Tajnica HRS-a:
Marina Sirovica, 9A3AYM
e-mail: hrs-hq(at)hamradio.hr

Administrativni tajnik:
Marija Sorić, 9A6PAX
e-mail: 9a0hrs(at)hamradio.hr

 

Glavni urednik časopisa Radio HRS:
Zlatko Matičić, 9A2EU

Web urednik:

Ivo Novak, 9A1AA

Webmaster:
Marko Pernić, 9A8MM

Načini plaćanja:

- Kunske uplate uplaćuju se u korist žiro-računa Hrvatskoga radioamaterskog saveza, broj 2360000-1101561569, (Zagrebačka banka). Kod poziva na broj upisuje se: 12 + OIB uplatitelja.

- Devizne uplate: uplaćuje se u korist računa Hrvatskoga radioamaterskog saveza,  SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR 4323600001101561569, svrha doznake: prema potrebi.