21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

HRVATSKI RADIOAMATERSKI KUP 2016

Natjecanje organizira Hrvatski radioamaterski savez s ciljem porasta aktivnosti 9A postaja u KV natjecanjima.
U natjecanju mogu sudjelovati licencirane radioamaterske postaje koje rade s teritorija Republike Hrvatske.


Natjecanje se održava svake godine zadnju subotu u travnju (2016. godine to je 30. travnja).

Periodi 

Natjecanje je podijeljeno u četiri perioda:

1. period od 16.00 do 16.29 sati po lokalnom vremenu – samo CW,
2. period od 16.30 do 16.59 sati po lokalnom vremenu – samo SSB,
3. period od 17.00 do 17.29 sati po lokalnom vremenu – samo CW,
4. period od 17.30 do 17.59 sati po lokalnom vremenu – samo SSB. 

Frekvencije 

Natjecanje se održava na 80 metara:
- CW od 3 510 do 3 580 kHz (QRP stanice 3560 - 3580 kHz)
- SSB od 3 700 do 3 775 kHz. 

Izmjena

RS(T) i redni broj veze, koji počinje od 001 i nastavlja se u svim periodima i registarska oznaka za automobile u mjestu rada. 

Kategorije

A – jedan operator, miješano,
B – jedan operator, samo CW,
C – jedan operator, samo SSB
D – jedan operator, QRP (< 5 W),
E – više operatora (sve klupske postaje su obavezno u ovoj kategoriji)
H – kategorija klubova  

KATEGORIJA KLUBOVA

Rezultat kluba dobije se zbrajanjem SVIH rezultata klupskih postaja pomnoženih odgovarajućim množiteljem. Pod klupskim postajama podrazumijevaju se radio klub ili sekcije kluba ili osobne postaje kojima je radio klub za kojeg prijavljuju bodove matični radio klub prema evidenciji Hrvatskoga radiomaterskog saveza na dan natjecanja.

Kao množitelj uzima se broj klupskih postaja u natjecanju prema prethodnom kriteriju uz uvjet da su u natjecanju ostvarile minimalno 20% veza u odnosu na prvoplasiranu postaju iz vlastite kategorije, s tim da se u izračun postotka ne uzimaju veze s postajama iz istog kluba.

U prijavi rezultata obavezno treba navesti za koji klub se prijavljuju bodovi.

U slučaju da na osobnoj postaji radi gost-operator (licencirani operator koji nije nositelj Dozvole za rad postaje s koje se javlja u natjecanju) rezultat ostvaren u natjecanju pripisuje se matičnom klubu osobne postaje nositelja dozvole za rad.

U slučaju da jedan ili više licenciranih operatora rade s postaje radio kluba koja im nije matični radio klub rezultat ostvaren u natjecanju pripisuje se radio klubu s čije su postaje radili, odnosno nositelju licence za dotičnu pozivnu oznaku.


Bodovanje

CW veze – 3 boda.
SSB veze – 2 boda. 

Množitelji

Registarske oznake (posebno u svakom periodu). Vlastiti množitelj se ne računa. Ukupni broj bodova dobije se množenjem ukupnoga broja QSO-bodova s ukupnim brojem množitelja. 

Dnevnici

Dnevnike treba staviti na robota, koji se nalazi ovdje.

Zvučni zapisi natjecanja u .wav ili .mp3 obliku mogu se poslati na adresu hrkup@hamradio.hr ili poštom na adresu: HRS, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb Prihvatit će se samo zapisi koji su primljeni prije isteka roka za slanje dnevnika (važi žig pošte).

Papirnati dnevnici neće se uzeti u obzir za plasman i bit će iskorišteni kao dnevnici za kontrolu.

Program DXLog za rad u natjecanjima u organizaciji HRS-a možete skinuti na linku 
www.dxlog.net. Ovaj program ima mogućnost unošenja veza i poslije natjecanja tako da sada vrlo lako možete kreirati potrebni Cabrillo format. Za ovo natjecanje mogu se koristitii programi N1MM, N1MM+ i Writelog.

Rok za slanje dnevnika je drugi ponedjeljak po održanom natjecanju (09.05.2016.) 

Nagrade

Nagradit će se najbolje plasirane postaje u svim kategorijama. Posebnim nagradama biti će nagrađene najbolje plasirane postaje koje rade u portabl uvjetima, koje rade malom snagom (do 100 watta) te postaje P razreda.

Kao portabl postaje u obzir se uzimaju sve postaje koje: rade izvan stalnog mjesta boravka koje je upisano u Dozvoli za rad, koriste snagu do 100 watta outputa, koriste napajanje preko baterija, akumulatora ili agregata. Navedene postaje OBAVEZNE SU uz svoju pozivnu oznaku davati i dodatak oznaci „/P“.

Rezultati će biti objavljeni u časopisu Radio HRS i na web stranicama Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Za sva ostala pitanja (oduzimanje bodova, natjecateljsko povjerenstvo, žalbe, diskvalifikacije i sl.) primjenjuju se Opća pravila KV natjecanja u organizaciji Hrvatskoga radioamaterskog saveza.


Popis automobilskih oznaka (onako kako se otpravljaju u natjecanju):

BJ

Bjelovar

KT

Kutina

SL

Slatina

BM

Beli Manastir

KZ

Križevci

ST

Split

CK

Čakovec

MA

Makarska

SI

Šibenik

DA

Daruvar

NA

Našice

VK

Vinkovci

DE

Delnice

NG

Nova Gradiška

VT

Virovitica

DU

Dubrovnik

OG

Ogulin

VU

Vukovar

DJ

Đakovo

OS

Osijek

VZ

Varaždin

GS

Gospić

PU

Pula

ZD

Zadar

IM

Imotski

PZ

Požega

ZG

Zagreb

KA

Karlovac

RI

Rijeka

ZU

Županja

KC

Koprivnica

SB

Slavonski Brod

   

KR

Krapina

SK

Sisak