21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

IARU-R1 HF band plan
(IARU R1 web)

Razred

Frekvencijski pojas

Napomena

Status

Snaga odašiljača

(PEP) (W)

Vrsta emisije

Bilješka

A

135,7 – 137,8 kHz

4

S

1

A1A, A1B

J3F+F3F

samo za uskopojasnu televiziju

1810 – 1900 kHz

 

S

1000

A1A, J3E

3500 – 3800 kHz

 

P

1500

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C,A2D, A3C, A3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E, F1A, F1B, F1C, F2A, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F

7000 – 7100 kHz

7100 – 7200 kHz

1

Pex

S

1500

10 100 – 10 150 kHz

3

S

250

A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, J2A, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E, F1A, F1B, F1C, F2A, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F

14 000 – 14 250 kHz

1

Pex

1500

14 250 – 14 350 kHz

 

Pex

1500

18 068 – 18 168 kHz

1

Pex

250

21 000 – 21 450 kHz

1

Pex

1500

24 890 – 24 990 kHz

1

Pex

250

28 000 – 29 700 kHz

1

Pex

1500

 

Razred

Frekvencijski pojas

Napomena

Status

Snaga odašiljača

(PEP) (W)

Vrsta emisije

Bilješka

P

3500 – 3800 kHz

7000 – 7200 kHz

21000 - 21450 kHz

28000 - 29700 kHz

 

P

100

A1A, A1B, A2A, A2B, F1A, F1B, J2A, J2B, J3E