21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

RAĐENI 9A PREDMETCI
WORKED 9A PREFIXES
Worked9Aprefixes

HR

EN

ITA

CZ

 F

 

 1. Izdavač diplome je Hrvatski radioamaterski savez.
 2. Diplomu mogu zatražiti licencirani radioamateri iz svih zemalja svijeta, uključivo i prijemne radio amatere.
 3. Za diplomu vrijede veze održane s 9A postajama nakon 5. srpnja 1992. godine, bez obzira na vrstu rada i opseg.
 4. Diploma se može osvojiti u tri stupnja, a to su: brončani, srebrni i zlatni.
 5. Za ovu diplomu potrebno je priložiti izvod iz radiodnevnika i posjedovati QSL karte za održane radioveze. QSL karte mogu biti zatražene na uvid.
 6. Diploma se osvaja postupno i za svaki stupanj.
 7. Prigodni predmetak npr. 9A100, 9A80,  itd., može zamijeniti bilo koji predmetak koji nedostaje i može se koristiti samo jednom u bilo kojem stupnju diplome.
Broj potrebnih QSL karata
PREDMETAK
BRONČANA
SREBRNA
ZLATNA
9A1
1
2
3
9A2
1
2
3
9A3
1
2
3
9A4
1
2
3
9A5
1
2
3
9A6
1
2
3
9A7
1
2
3
9A8
1
2
3
9A9
1
2
3
9A0
1
2
3
 1. Dimenzije diplome su 210 x 295mm, s naljepnicama za svaki stupanj.
 2. Cijena osnovne (brončane) diplome je 30 kuna, a svaki daljnji stupanj je 20 kuna.
 3. Novac se doznačuje na račun Hrvatskog radioamaterskog saveza, Zagrebačka banka, broj računa 2360000-1101561569, svrha doznake "ime diplome", a preslik upatnice prilaže se zahtjevu.
 4. Cijena za inozemne radioamatere je 5 Euro (6 US$), a za svaki naredni stupanj je 3 Euro (4 US$). Ova sredstva doznačuju se na račun HRS-a, Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.
 5. Troškove pakiranja i slanja diplome snosi HRS.

Zahtjev za diplomu

 

*************************

ITA

Diploma dei prefissi 9A
 1. L' editore è il Hrvatski radioamaterski savez (HRS).

 2. La partecipazione è aperta a tutti i radioamatori e SWL del mondo.

 3. Per il diploma sono validi tutti i contatti radio con le stazioni 9A stabiliti dopo il 5 luglio 1992. Sono ammesse tutte le bande e tutte le tecniche di modulazione.

 4. Il diploma ha tre gradi: bronzo, argento e oro.

 5. Per ricevere il diploma è necessario inviare l’estratto log e possedere le card QSL per i contatti radio stabiliti, in quanto possono essere richieste per un'eventuale verifica.

 6. Il diploma si ottiene gradualmente. Per ogni grado è necessario inviare l'estratto log.

 7. I prefissi speciali, come ad es. 9A100, 9A80,  ecc., possono essere scambiati con qualsiasi altro prefisso mancante. I prefissi speciali possono essere usati soltanto una volta in qualsiasi grado del diploma.

  Numero di QSL card necessarie
  Prefisso
  Bronzo
  Argento
  Oro
  9A1
  1
  2
  3
  9A2
  1
  2
  3
  9A3
  1
  2
  3
  9A4
  1
  2
  3
  9A5
  1
  2
  3
  9A6
  1
  2
  3
  9A7
  1
  2
  3
  9A8
  1
  2
  3
  9A9
  1
  2
  3
  9A0
  1
  2
  3
 8. Le dimensioni del diploma sono 210 x 295mm, con un adesivo per ogni grad

 9. Il prezzo del diploma per i radioamatori stranieri è di 5 Euro (6 US$), il prezzo per ogni grado sucessivo è di 3 Euro (4 US$). Il diploma viene pagato tramite conto corrente intestato a Hrvatski Radioamaterski Savez, Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569. È necessario allegare alla richiesta la copia della ricevuta.

 10. I costi di spedizione sono coperti dall'HRS.

 

Application Form

 

*************************

CZ

9A prefixi
 1. Vydavatel diplomu je HRS

 2. Diplom mohou žádat radioamatéři celého světa, včetně posluchačů

 3. Pro získáni diplomu platí spojení navázaná s 9A stanicemi po 5. červenci 1992, bez ohledu na MODE

 4. Diplom je možno získat ve 3 kategoriích:

  a)     zlatý
  b)     stříbrný
  c)      bronzový
 5. Počet potřebných QSL karet:


  PREFIX
  BRONZOVÝ
  STŘÍBRNÝ
  ZLATÝ
  9A1
  1
  2
  3
  9A2
  1
  2
  3
  9A3
  1
  2
  3
  9A4
  1
  2
  3
  9A5
  1
  2
  3
  9A6
  1
  2
  3
  9A7
  1
  2
  3
  9A8
  1
  2
  3
  9A9
  1
  2
  3
  9A0
  1
  2
  3
 6. Pro diplom je potřeba poslat výpis z deníku a vlastnit QSL karty, které mohou byt vyžádané ke kontrole

 7. Diplom lze získávat  postupně, každý zvlášť

 8. Příležitostním prefixem (9A100, 9A80, 9A35 atd.) lze nahradit jakékoli chybějící číslo, ale pouze jednou v každé kategorii

 9. Rozměry diplomu jsou 210 X 295mm, s nálepkami pro každý stupeň

 10. Cena základního diplomu (bronz) pro radioamatéry mimo 9A je 5 EURO (6 US$) a každá další nálepka 3 EURO (4 US$. Platba se zasílá na bankovní účet HRSu, Zahřebská banka, SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.

 11. Balné a poštovné hradí HRS
 

*************************

FRFAITES 9A PRĖFIXES

 1. L’éditeur du diplôme est l’Amateur Radio Association Croate
 2. le diplôme peut être demandé par les licenciés radioamateurs de tous pays du monde, y compris les radio amateurs de réception.
 3. pour le diplôme les contacts entretenus avec 9A stations établis âpres 5. juillet 1992 sont valables, sans égard à l’espèce et la dimension de travail.
 4. le diplôme peut être gagné pour trois degrés : en bronze, en argent et en or.
 5. pour ce diplôme il est nécessaire de présenter l’extrait du radio diaire et d’avoir QSL cartes pour radio contacts entretenus. QSL cartes peuvent être demandées pour examen.
 6. Le diplôme peut être gagné graduellement et pour chaque degré.
 7. Préfixe d’occasion, par exemple 9A00, 9A80, etc., peut remplacer le préfixe qui manque and peut être utilisé seulement une fois à n’importe quel degré du diplôme.

Le numéro de QSL cartes nécessaires

PRĖFIXE

EN BRONZE

EN ARGENT

EN OR

9A1

1

2

3

9A2

1

2

3

9A3

1

2

3

9A4

1

2

3

9A5

1

2

3

9A6

1

2

3

9A7

1

2

3

9A8

1

2

3

9A9

1

2

3

9A0

1

2

3

 1. Dimensions du diplôme sont 210x295 mm, avec les étiquettes pour chaque degré.
 2. Le prix du diplôme fondamental (en bronze) est 30 KN, et chaque nouveaux degré est 20 KN.
 3. L’argent est envoyé au compte d’ Amateur Radio Association Croate, Zagrebacka banka, 2360000-1101561569, le but d’assignation « le nom de la diplôme », et la photocopie du versement est ajoutée au demande.
 4. Le prix pour radioamateurs étrangers est 5 EUR (6 USD), et pour chaque nouveaux degré 3 EUR (4 USD). Ces moyens sont envoyés au compte de HRS, Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.
 5. les frais d’emballage et d’expédition sont faits par HRS.

 

Menadžer za diplome: Mato, 9A3SM
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.