21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

 

9A CW diploma

9A CW Award

HR

EN

ITA

CZ

 F

 

 1. Izdavač diplome je Hrvatski radioamaterski savez.

 2. Diplomu mogu zatražiti licencirani radioamateri iz svih zemalja svijeta, uključivo i prijemne radio amatere.

 3. Za diplomu vrijede veze održane telegrafijom s 9A različitim postajama nakon 5. srpnja 1992. godine, bez obzira na  opseg.

 4. Diploma se može osvojiti u tri stupnja, a to su: brončani, srebrni i zlatni.

 5. Za ovu diplomu potrebno je priložiti izvod iz radiodnevnika i posjedovati QSL karte za održane radio veze. QSL karte mogu biti zatražene na uvid.

 6. Diploma se osvaja postupno i za svaki stupanj dobiva se naljepnica.


  1 brončana 25  2xCW QSO-a
  2 srebrna 50  2xCW QSO-a
  3 zlatna 75  2xCW QSO-a
 7. Dimenzije diplome su 210 x 295mm, s naljepnicama za svaki stupanj.

 8. Troškovi osnovne (brončane) diplome su 30 kuna, a svaki daljnji stupanj je 20 kuna.

 9. Sredstva se doznačuju na račun Hrvatskoga radioamaterskog saveza, Zagrebačka banka d.d., broj računa 2360000-1101561569, svrha doznake "9A CW diploma", a preslik upatnice prilaže se uz zahtjev.

 10. Cijena za inozemne radioamatere je 5 Eura (6 US$), a za svaki naredni stupanj je 3 Eur (4 US$). Ova sredstva doznačuju se na račun HRS-a, Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.

 11. Troškove pakiranja i slanja diplome snosi HRS.

 12. U namjeri popularizacije rada telegrafijom, svi koji sudjeluju u natjecanju 9A CW Contest i zadovolje uvjete za temeljnu diplomu uz svoj natjecateljski dnevnik mogu poslati i zahtjev za dobivanje ove diplome. Brončana diploma je besplatna, a svaki daljnji stupanj se naplaćuje.


*******************************

EN

9A CW Award
 1. The award sponsor is the Croatian Amateur Radio Association (Hrvatski Radioamaterski Savez).

 2. The 9A CW Award is issued to any licensed amateur radio station, including SWLs.

 3. CW contacts made with different 9A stations on any band after July 5, 1992 are valid for this award.

 4. There are three levels of the award: bronze, silver and gold.

 5. A submission of the log entries and a possession of the QSL-cards are required for the award. QSLs can be requested for verification.

 6. The award is issued for different levels, each level endorsed with stickers
1
bronze
25  2xCW QSOs
2
silver
50  2xCW QSOs
3
gold
75  2xCW QSOS
 1. The certificate dimensions are 210 x 295 mm (8.25” x  11.6”), with level endorsement stickers.
 2. A fee for the bronze award is 5 Euro ($6 US), and 3 Euro ($4 US) for the silver and gold level endorsement. The method of payment is by direct deposit to the HRS bank account at Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.

 3. Shipping and handling is included in the award fee.

 4. In order to promote the CW operating activity, any participant in the 9A CW Contest who fulfills the conditions for the awards during the contest period can send an application for the award along with his contest entry log. In this case, the bronze award will be free of charge and the sliver and gold ones will have the standard fees (see above) applied.

 

 *******************************
ITA
Diploma 9A CW
 1. L' editore è il Hrvatski radioamaterski savez (HRS).

 2. La partecipazione è aperta a tutti i radioamatori e SWL del mondo.

 3. Per il diploma sono validi tutti i contatti radio in modalita CW con le stazioni 9A stabiliti dopo il 5 luglio 1992 senza tener conto della banda usata. E' valido soltanto un contatto per stazione.

 4. Il diploma ha tre gradi: bronzo, argento e oro.

 5. Per ricevere il diploma è necessario inviare l’estratto log e possedere le card QSL per i contatti radio stabiliti, in quanto possono essere richieste per un'eventuale verifica.

 6. Il diploma si ottiene gradualmente. Per ogni grado è necessario inviare l'estratto log. Ad ogni grado corrisponde un adesivo per il diploma:
1
bronzo
25  2xCW QSOs
2
argento
50  2xCW QSOs
3
oro
75  2xCW QSOs
 1. Le dimensioni del diploma sono 210 x 295mm, con un adesivo per ogni grado.

 2. Il prezzo del diploma per i radioamatori stranieri è di 5 Euro (6 US$), il prezzo per ogni grado sucessivo è di 3 Euro (4 US$). Il diploma viene pagato tramite conto corrente intestato a Hrvatski Radioamaterski Savez, Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.. È necessario allegare alla richiesta la copia della ricevuta.

 3. I costi di spedizione sono coperti dall'HRS.

 4. Per incitare la modalita CW, tutti quelli che partecipano al contest „9A CW“ e soddisfano le richieste per il diploma possono inviare la domanda per il diploma con allegato l'estratto log. Il diploma di bronzo e' gratis mentre ogni grado succesivo e' a pagamento.

 

 

 

 

*******************************

CZ

9A CW diplom

 1. Vydavatel diplomu je HRS

 2. Diplom mohou žádat radioamatéři celého světa, včetně posluchačů

 3. Pro získáni diplomu platí spojení jenom telegrafem s rozlišným 9A stanicemi, navázaná po 5 červenci 1992, bez ohledu na pásmo

 4. Diplom je možno získat ve třech kategoriích : bronzový, stříbrný a zlatý

 5. Pro diplom je potřeba poslat výpis z deníku a vlastnit QSL karty, které mohou byt vyžádané ke kontrole

 6. Diplom lze získávat postupně

  1 bronzový  -  25 9A stanic
  2 stříbrný     - 50  9A stanic
  3 zlatý          - 75  9A stanic

 7. Rozměry diplomu jsou 210 X 295mm, s nálepkami pro každý stupeň

 8. Cena základního diplomu (bronz) pro radioamatéry mimo 9A je 5 EURO (6 US$) a každá další nálepka 3 EURO (4US$)

 9. Platba se zasílá na bankovní účet HRSu, Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.

 10. Balné a poštovné hradí HRS

 11. Hlavnim cílem diplomu je popularizace telegrafie. Kdo splní žádané podmínky v mezinárodním 9A CW CONTESTU, může poslat žádost spolu s deníkem. V tom případě základní diplom je zdarma, vyšší stupně je potřebné platit
*******************************

F

 

Le diplôme « 9A CW »

 

 1. L’éditeur du diplôme est L’Amateur Radio Association Croate
 2. Le diplôme peut être demandé par les licenciés radioamateurs de tous pays du monde, y compris les radioamateurs de réception.
 3. Les communications entretenues par télégraphie avec 9A stations divers âpres 05.juillet 1992 sont valable sans égard a l’espèce et la dimension de travail.
 4. Le diplôme peut être gagné pour trois dégrée : en bronze, en argent et en or.
 5. Pour ce diplôme il est nécessaire de présenter l’extrait du radio diaire et d’avoir QLS cartes pour radio connections entretenues. QSL cartes peuvent être demandées pour examen.
 6. Le diplôme peut être gagné graduellement et pour chaque degré l’étiquette peut être gagnée.
 1. en bronze 25 2xCW QSO-a
 2. en argent 50 2xCW QSO-a
 3. en or 75 2xCW QSO-a

7.

8. Dimensions du diplôme sont 210x295 mm, avec les étiquettes pour chaque degré.

9. Les frais pour le diplôme fondamental (en bronze) sont 30 KN, et pour chaque nouveaux degré 20 KN.

10. L’argent est envoyé au compte d’Amateur Radio Association Croate, Zagrebacka banka, 2360000-1101561569, le but d’assignation « 9A CW DIPLOME, et la photocopie du versement est ajoutée au demande.

11.Le prix pour radioamateurs est 5 EUR (6 USD), et pour chaque nouveaux degré 3 EUR (4USD). Ces moyens sont envoyés au compte de HRS, Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABAHR2X, IBAN: HR4323600001101561569.

12. Les frais d’emballage et d’expédition sont faites par HRS.

13. Dans intentions de populariser le travail par télégraphie, tous qui participent dans la compétition 9A CW Contest et qui accomplissent les conditions pour le diplôme fondamental, peuvent envoyer avec leur diaire de compétition aussi le demande pour gagner ce diplôme. Le diplôme en bronze est gratuit et chaque nouveaux dégrée est payable.

 

 

 

 

HRS Award Manager: Mato, 9A3SM
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.