21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

Pravilnik za ATV natjecanje
1. Organizator
ATV natjecanje IAUR REGION I . Svake godine je druga članica IAUR-r1 kordinator natjecanja.
2.Kategorije sudionika
Natjecatelji izabiru dvije natjecateljske skupine na svakom od UHF/SHV frekvencija zasebno:
-Skupina 1, RX/TX
Ova skupina je namjenjina svima koji koriste prijemnike i odašiljače s namjenom, da odašilju i primaju sliku tako da uspostave dvosmjernu ATV vezu ili jednosmjernu vezu sa onima koji samo odašilju ATV sliku.
-Skupina 2, RX
Ova skupina je namjenjena svima koji namjeravaju primati ATV sliku sa ATV prijemnicima i sa ostalim natjecateljima nemaju namjeru komunicirati na nikakav način niti se uplitati u njihovo djelovanje.
3. Pravilo sudjelovanja
Natječu se svi licencirani radioamateri s izlaznom snagom za svoju licencu
4. Datum i trajanje natjecanja
Natjecanje se održava se svake godine drugi vikend u listopadu.
Natjecanje počinje u subotu s početkom 18:00 sati i završetkom u nedjelju 12:00 po UTC.
5 Priznate veze
Svaku amtersku postaju dovoljno je odraditi jednom na istom bandu. Veze preko repetitora i transpordera nisu dozvoljene. Natjecatelj se prilikom natjecanja ne smije selti iz svog lokatora u drugi.
6. Način rada
Na svakom dijelu ATV pojasa, gdje je dozvoljen rad za ATV, ne smije se koristiti drugi naćin rada koji nije tamo dozvoljen.
7. Izmjena podataka
-KOD
Za svaki frekventni pojas, natjecatelj izabire četvero znamenkasti broj-kod, koji se ne smije u natjecanju glasovno izmjeniti. Brojevi ne smiju biti isto znamenkasti brojevi (npr 2222) ili po rednom nizu (npr 2345 ili 5432). Taj broj se smije izmjeniti samo po video signalu. Izmjena po tonskom podnosiocu ili po kordinaciskoj ATV fone frekvenciji nije dozvoljena.
-POZIVNI ZNAK izmjenjuje se preko slike
-BT RAPORT usmeno preko kontak frekvencije
-LOKATOR izmjenjuje se samo preko slike
-REDNI BROJ VEZE počinje sa 001 i povečava se za jedan za svaki band posebno izmjenju se preko kontak frekvencije
Za raport slike i tona koristi se sljedeće:
B0 - Nema slike
B1 - Sinhronizacija s vrlo malo elemenata slike
B2 - Prepoznaju se samo veliki objekti
B3 – Slika u šumu i manji detalji se raspoznaju
B4 – Slika sa slabim šumom i detalji su dobro vidljivi
B5 – Slika bez šuma


T0 - Nema tona
T1 - Ton je nerazumljiv
T2 - Ton je djelomično razumljiv
T3 - Ton je razumljiv sa dosta šuma
T4 - Ton sa vrlo malo šuma
T5 - Ton bez šuma
Raportu (npr B4T4) slijedi slovo C, slovo C označava da je primljena slika u boji.
8. Bodovanje
dvosmjerne veze u kojoj su izmjenjeni svi zahtjevani podaci boduju se na slijedeći način:
-70 cm : 2 boda po Km
-23 cm : 4 boda po Km
-viši pojasevi : 10 bodova po Km
Ako su u obostranoj vezi primljeni podaci samo od jedne strane natjecatelja, bodovanje se računa 50 % umanjeno kod oba natjecatelja.
Prijemni natjecatelji boduju se na slijedeći način:
-70 cm :1 bod po Km
-23 cm :2 boda po Km
-viši pojasevi :5 bodova po Km
Natjecatelji koji međusobno stupaju u kontak ne smiju biti bliže od 5 Km, kao ni u susjednom lokatoru.
Komisija ne priznaje veze, pri kojima se nisu primili podaci o pozivnom znaku, kodu, lokatoru i vremenu čija je razlika između dvije veze veča od 10 minuta.
9. Natjecateljski dnevnik
Natjecateljski dnevnik se vodi za svaki band posebno i veličine je A4 formata , sadrži sljedeće podatke:
- datum
- vrijeme početka i završetka ATV veze u UTC
- pozivni znak korespodenta
- TX raport:BT i redni broj veze (skupina 1)
- RX raport: KOD, BT, redni broj veze (skupina 1 i 2)
- RX lokator korespodenta (skupina 1 i 2)
- broj Km
- zbroj bodova
U dnevniku veza moraju biti posebno označene crossband veze i multioperatorske postaje. Kod crossband veza se boduje za onaj frkventni pojas na kojem se odašilje.
10. Prijavna lista
Natjecateljskom dnevniku mora biti priložena prijavna lista koja mora sadržavati slijedeće podatke:
- naziv i datum natjecanja
- ime i prezime, adresa
- pozivni znak
- natjecateljska skupina (rx/tx ili rx)
- lokator
- frekventni pojas i KOD
- multi ili single operator
- pozivni znak ostalih operatora u skupini (ako ih ima)
- ukupan zbroj bodova
- potpis (prvog ) operatora
11. Rok za slanje dnevnika i objava rezultata
Dnevnike je potrebito poslati kordinatoru natjecanja najkasnije 30 dana od početka natjecanja. Kordinator se obavezuje da će rezultati biti objavljeni 60 dana po završetku natjecanja na internetu službenih stranica kordinatora natjecanja. Rok za pritužbe i reklamaciju rezultata je 15 dana.
12. Nagrade
Pobjednik svakog frekvencijskog banda, natjecateljske skupine zasebno, te skupni pobjednik primaju priznanje.