21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

ATV repetitor 9A0TVZ radi sa izlazom na 1.243 GHz i na 10.480 GHz, pokriva zagrebačku županiju, ulaz u rpt je na 2,400 GHz.

Izlazna snaga na 23 cm je 10W, antena  logperiodik 12 elementa 6db.

Izlazna snaga na 3cm je 350 mW, antena  horn 18 db

Karta pokrivanja 9A0TVZ sa 3cm i 23 cm:

Image

 

Upravljanje repetitorom 9A0TVZ koristi se DTMF naredbe na frekvenciji 144,775 MHz:

*0A# - panoramska kamera na Zagreb

*0B# - video izlaz iz računala sa prezentacijama i informacijama o 9A0TVZ

*0C# - slovenski repetitor S55TVA

*0D# - uključivanje video kvada (podjela ekrana na 4 slike)

*04# - uključivanje odašiljača repetitora na 1.243 MHz

*05# - isključivanje odašiljača repetitora na 1.243 MHz

*06# - uključivanje odašiljača repetitora na 10,480 GHz

*07# - isključivanje odašiljača repetitora na 10,480 GHz