21 | 02 | 2017
Glavni izbornik

U pripremi ,, čeka se sysop da dostavi informacije

ATV repetitor 9A0TVR radi sa izlazom na 10.410 GHz, pokriva cijelu Istru i Trščanski zaljev.

Image

 

Upravljanje sa repetitorom se ostvaruje na 144.740Mhz. Ulazne frekvencije su na 23 cm i 13 cm djelu banda te se mogu vidjeti na ekranu prilikom uključenja RPT-a.

DTMF naredbe:
1  Reset Stdby na predaji
2  Logo OFF ili ON
3  RX  UFD110   Chanel UP
4  Multiplexer INPUT1      UFD110 za sada 18 kanala
5  Multiplexer INPUT2      još slobodno
6  Multiplexer INPUT3      još slobodno
7  Multiplexer INPUT4       INFO Chanel - slike
8  Multiplexer INPUT5      Indoor Camera sa tonom
9
 Logo stranice  --> tri stranice
A  Back funkcija za UFD110
B  Ton UFD110    OFF ili ON
C  Recall   funkcija za UFD110
D  TX  OFF ili ON
*  S meter OFF ili ON
#  Audio Mix OFF ili ON  ATV ton sa 144.740

RX UFD 110  

Prog     RX Freq    ZF